Chỉ tường

Năm 1990, công ty Vĩnh Cửu là đơn vị đầu tiên nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thành công thạch cao cao cấp trang trí tại Việt Nam.Khởi đầu cho một kỷ nguyên sử dụng thạch cao trang trí các công trình dân dụng ( nhà hàng, khách sạn, cao ốc, biệt thự...) và công nghiệp. Ngày nay các sản phẩm chỉ tường, bông trần, đầu cột, lục bình, hoa văn, phù điêu mang thương hiệu Vĩnh Cửu vẫn là lựa chọn số 1 của các kiến trúc sư, tư vấn thiết kế và của các khách hàng. Sản phẩm thạch cao cao cấp Vĩnh Cửu được cấu thành từ sợi thủy tinh và bột thạch cao ngoại nhập có khả năng bền vững và chịu nhiệt (-2C).
 • Chỉ tường 65
  Chỉ tường 65
  Quy cách: 2000 x 150 x 70cm
  Trọng lượng: 0.97kg/cây
  Chỉ tường 61
  Chỉ tường 61
  Quy cách: 2000 x 160 x 110cm
  Trọng lượng: 3.7kg/cây
  Chỉ tường 60
  Chỉ tường 60
  Quy cách: 2000 x 100 x 45cm
  Trọng lượng: 1.48kg/cây
  Chỉ tường 59
  Chỉ tường 59
  Quy cách: 2000 x 155 x 85cm
  Trọng lượng: 2.46kg/cây
  Chỉ tường 58
  Chỉ tường 58
  Quy cách: 2000 x 125 x 80cm
  Trọng lượng: 1.7kg/cây
  Chỉ tường 56
  Chỉ tường 56
  Quy cách: 2000 x 160 x 140cm
  Trọng lượng: 4kg/cây
  Chỉ tường 55
  Chỉ tường 55
  Quy cách: 2000 x 100 x 50cm
  Trọng lượng: 1.13kg/cây
  Chỉ tường 53
  Chỉ tường 53
  Quy cách: 2000 x 190 x 140cm
  Trọng lượng: 2.92kg/cây
  Chỉ tường 51B
  Chỉ tường 51B
  Quy cách: 2000 x 190 x 100cm
  Trọng lượng: 3.03kg/cây
  Chỉ tường 51A
  Chỉ tường 51A
  Quy cách: 2000 x 190 x 100cm
  Trọng lượng: 4.24kg/cây
  Chỉ tường 37
  Chỉ tường 37
  Quy cách: 2000 x 70 x 60cm
  Trọng lượng: 0.80kg/cây
  Chỉ tường 36
  Chỉ tường 36
  Quy cách: 2000 x 80 x 40cm
  Trọng lượng: 0.98kg/cây
 • Chỉ tường 34
  Chỉ tường 34
  Quy cách: 2000 x 120 x 70cm
  Trọng lượng: 1.52kg/cây
  Chỉ tường 33
  Chỉ tường 33
  Quy cách: 2000 x 80 x 40cm
  Trọng lượng: 1.3kg/cây
  Chỉ tường 32
  Chỉ tường 32
  Quy cách: 2000 x 100 x 100cm
  Trọng lượng: 1.15kg/cây
  Chỉ tường 31
  Chỉ tường 31
  Quy cách: 2000 x 70 x 30cm
  Trọng lượng: 0.65kg/cây
  Chỉ tường 29
  Chỉ tường 29
  Quy cách: 2000 x 70 x 50cm
  Trọng lượng: 0.8kg/cây
  Chỉ tường 28
  Chỉ tường 28
  Quy cách: 2000 x 70 x 50cm
  Trọng lượng: 1kg/cây
  Chỉ tường 27
  Chỉ tường 27
  Quy cách: 2000 x 70 x 65cm
  Trọng lượng: 1.28kg/cây
  Chỉ tường 26
  Chỉ tường 26
  Quy cách: 2000 x 60 x 60cm
  Trọng lượng: 0.83kg/cây
  Chỉ tường 24
  Chỉ tường 24
  Quy cách: 2000 x 80 x 70cm
  Trọng lượng: 1.10kg/cây
  Chỉ tường 23
  Chỉ tường 23
  Quy cách: 2000 x 80 x 80cm
  Trọng lượng: 1.27kg/cây
  Chỉ tường 22
  Chỉ tường 22
  Quy cách: 2000 x 90 x 50cm
  Trọng lượng: 1.03kg/cây
  Chỉ tường 12
  Chỉ tường 12
  Quy cách: 2000 x 160 x 80cm
  Trọng lượng: 2.17kg/cây
 • Chỉ tường 10
  Chỉ tường 10
  Quy cách: 2000 x 100 x 100cm
  Trọng lượng: 1.57kg/cây
  Chỉ tường 09
  Chỉ tường 09
  Quy cách: 2000 x 120 x 110cm
  Trọng lượng: 1.58kg/cây
  Chỉ tường 08
  Chỉ tường 08
  Quy cách: 2000 x 130 x 110cm
  Trọng lượng: 1.26kg/cây
  Chỉ tường 07
  Chỉ tường 07
  Quy cách: 2000 x 140 x 80cm
  Trọng lượng: 1.87kg/cây
  Chỉ tường 06
  Chỉ tường 06
  Quy cách: 2000 x 140 x 75cm
  Trọng lượng: 1.42kg/cây
  Chỉ tường 05
  Chỉ tường 05
  Quy cách: 2000 x 65 x 65cm
  Trọng lượng: 1.54kg/cây
  Chỉ tường 04
  Chỉ tường 04
  Quy cách: 2000 x 140 x 40cm
  Trọng lượng: 1.93kg/cây
  Chỉ tường 03
  Chỉ tường 03
  Quy cách: 2000 x 130 x 60cm
  Trọng lượng: 1.46kg/cây
  Chỉ tường 01
  Chỉ tường 01
  Quy cách: 2000 x 110 x 90cm
  Trọng lượng: 2.08kg/cây
  Chỉ tường 15
  Chỉ tường 15
  Quy cách: 2000 x 90 x 70cm
  Trọng lượng: 0.99kg/cây
  Chỉ tường 11
  Chỉ tường 11
  Quy cách: 2000 x 60 x 60cm
  Trọng lượng: 0.92kg/cây