0903 99 50 77 (Mr.Quốc) _____ 0909 64 65 96 (Mr. Sơn - Dự án) (08) 3 8989 941 (Phòng Dự án) (08) 3 7445 583 (P. Xuất Khẩu) (08) 3 8989 597 | 746 | 958 | 959

Phòng bán hàng Kỹ thuật
Slide 1_Nha Mr.Cuu Slide 2_Nha may Vinh Cuu Slide 3_Tieu canh slide 4_Biet thu quan 2 Slide 5_Da soi via he Slide 6_Nokia Slide 7_Bo via Slide 8_Cafe Cat Dang

Tin tức mới

Sản phẩm mới

 • Trang trí hoa văn
  Trang trí hoa văn
   
 • ĐS40 Lục giác Trắng đen
  ĐS40 Lục giác Trắng đen
  Quy cách: LG400 x H40mm
  Trọng lượng: 11.2kg/viên
  Độ nén: >= 350 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 6%
 • Gạch sỏi hạt 20mm - màu trắng
  Gạch sỏi hạt 20mm - màu trắng
  Kích thước: 400 x 400 x 20mm
 • Đá Hạ Long - Cam nâu
  Đá Hạ Long - Cam nâu
  Quy cách: 500 x 100 x 30mm
  Trọng lượng: 1.68kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%
 • Gạch Doremon - màu Đen
  Gạch Doremon - màu Đen
   Kích thước: 400 x 400 x 20mm
 • Trúc xanh
  Trúc xanh
  Quy cách: 1000 x 200 x 15mm
  Trọng lượng: 6.8kg/viên
  Độ nén: >= 200 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%
 • Gạch cỏ lá rừng
  Gạch cỏ lá rừng
   Kích thước: 400 x 400 x 20mm
 • Đá xếp Đồng Văn - Than
  Đá xếp Đồng Văn - Than
  Quy cách: 500 x 100 x 25mm
  Trọng lượng: 1.68kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%
 • Đá Hạ Long - Than
  Đá Hạ Long - Than
  Quy cách: 500 x 100 x 30mm
  Trọng lượng: 1.68kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%
 • Bông gió 06 - chữ Thọ tròn
  Bông gió 06 - chữ Thọ tròn
  Kích thước: ø500 x 50mm
  Trọng lượng: 13kg/cái

 • Bông gió 07 - chữ Thọ vuông
  Bông gió 07 - chữ Thọ vuông
   Kích thước: 500 x 500 x 50mm
  Trọng lượng: 18.5kg/cái
 • Đá xếp Đồng Văn - Cam nâu
  Đá xếp Đồng Văn - Cam nâu
  Quy cách: 500 x 100 x 25mm
  Trọng lượng: 1.68kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%
 • Đá Hạ Long - Cam nâu
  Đá Hạ Long - Cam nâu
  Quy cách: 500 x 100 x 30mm
  Trọng lượng: 1.68kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%
 • Bông gió 05 - hoa Thủy Tiên
  Bông gió 05 - hoa Thủy Tiên
  Kích thước: 400 x 250 x 50mm
  Trọng lượng: 6.5kg/cái
 • Tre xanh
  Tre xanh
  Quy cách: 1000 x 200 x 15mm
  Trọng lượng: 6.8kg/viên
  Độ nén: >= 200 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%
 • Consol 01 - vuông nhỏ
  Consol 01 - vuông nhỏ
  Quy cách: 350 x 340 x 60mm
  Trọng lượng: 5.5kg/cái
 • Đá xếp Đồng Văn - Nâu
  Đá xếp Đồng Văn - Nâu
  Quy cách: 500 x 100 x 25mm
  Trọng lượng: 1.68kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%
 • Đá Hạ Long - Nâu
  Đá Hạ Long - Nâu
  Quy cách: 500 x 100 x 30mm
  Trọng lượng: 1.68kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%
 • Tre xanh
  Tre xanh
  Quy cách: 1000 x 200 x 15mm
  Trọng lượng: 6.8kg/viên
  Độ nén: >= 200 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%
 • Bông gió 04 - 2 hình thoi
  Bông gió 04 - 2 hình thoi
  Kích thước: 400 x 250 x 50mm
  Trọng lượng: 6.0kg/cái
 • Tre vàng
  Tre vàng
  Quy cách: 1000 x 200 x 15mm
  Trọng lượng: 6.8kg/viên
  Độ nén: >= 200 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%